Deep Studios söker statister till spännande filmprojekt…

Statister sökes till ett nytt spännande filmprojekt av Deep Studios. Filmen görs åt Myndigheten för delaktighet som belyser ämnet normer.
Vi söker dig som har en funktionsnedsättning/-variation och vill medverka under korta sekvenser i filmen.
Inkom med intresseanmälan till filip.lindau@deep.se.
Vidare information om projektet kommer att meddelas efter intresseanmälan.

På uppdrag av Myndigheten för Delaktighet (MFD) ska vi göra en film om normer, vad normer är och hur de påverkar oss alla i livet – hur de styr och påverkar i mötet mellan människor, anställningssituationer, i skolan, i vården, i den digitaliserade utvecklingen (bank-ID, bankärenden, betalningssituationer, mm, i vardagliga situationer som att betala på bussen) – för att nämna några infallsvinklar. Framför allt kommer vi lyfta hur olika funktionsnedsättningar/-variationer, och synen på dessa variationer, kan stå i vägen för människors delaktighet i skola, arbetsliv och i samhället i stort. Vi kommer visa på problem med detta, men också på lösningar som kommit fram tack vare att man uppmärksammat problemen och gjort något åt dem.

 Filmen blir cirka 90 sekunder lång och kommer fokusera på temat: ”Det som är nödvändigt för en del är bra för oss alla.” Filmens främsta syfte är att väcka eftertanke och skapa lust till förändring. Dels hos beslutsfattare inom offentlig och privat näringsverksamhet, men även hos allmänhet och politiker.

Nu söker vi personer som kan tänka sig att spela en liten roll och vara med under en kort sekvens i filmen. Eftersom MFD är måna om äktheten i sitt budskap kan vi inte använda oss av professionella skådespelare utan vänder oss därför till personer som känner igen sig i temat på filmen och har en diagnostiserad funktionsnedsättning/-variation, synlig eller icke synlig (exempelvis nedsatt hörsel, begränsad syn, Downs syndrom, rullstol/protes/rullator, NPF, reumatism, diabetes).  Vi ser gärna medverkande i olika åldrar, med olika etniciteter och kön.