Eleonorapriset 2021 tilldelas Natalie Eneke!

Vi gratulerar vår ordförande Natalie Eneke till priset!

Motiveringen lyder:

Natalie har en stark drivkraft i frågor som rör barn och ungdomars rättigheter och möjligheter att vara en självklar del av samhället. Hennes offentliga engagemang för målgruppen började när hon lämnade in ett Malmöinitiativ med namnet ”Handikappanpassade gungor till varje temalekpark”, ett förslag som kommunen har beslutat ska genomföras. Natalie är en röststark opinionsbildare och hennes budskap är enkelt: Malmös lekplatser ska vara till för alla!

Funktionsstödsnämnden anser att Natalie Eneke är en stark ambassadör för barns rätt till en meningsfull fritid. Hennes ihärdiga engagemang för alla barns inkludering och integration är angeläget och inspirerande och nämnden är stolta över att tilldela henne Eleonorapriset 2021.

Läs mer på Malmö stads hemsida via länken nedan.

https://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/eleonorapriset-2021-tilldelas-natalie-eneke-3145431?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease