30 april–2 maj
Herrgårdsvägen 97, 294 37 Sölvesborg

Familjeläger på Valjeviken

Välkomna till ett familjeläger på Valjeviken i Sölvesborg med fokus:
Att delta i samhällslivet trots funktionsnedsättning inom familjen

Kursansvarig är Eric Sandström. Här kommer ni att utbyta erfarenheter, vara med på föreläsningar om diagnoser och prova på habiliterande aktiviteter. Tillsammans får ni ökad kunskap om att hantera livet med en anhörig med funktionsnedsättning.

En del av kursens olika moment fokuserar i hög grad på att använda musiken som ett kommunikationsverktyg där anpassningar utgör en viktig del för att anhöriga och deltagare med funktionsnedsättning ska kunna spela tillsammans och finna olika uttryckssätt.

Anpassade aktiviteter med vattentema i rehab- och träningssyfte är en viktig del. En annan del handlar om koordination. På grund av spasticitet och muskelsvaghet hos många kan man inte alltid delta i traditionella rekreations- och fritidsaktiviteter. Att erbjuda alternativa sätt att delta och därmed samhällsliv är en viktig väg till delaktighet.

I Valjevikens fantastiska miljö och lokaler får ni tillsammans med andra RBU-familjer upptäcka Valjeviken, prova på lustfylld habilitering, skapa intresse och motivation för rörelseträning genom till exempel skattjakt och upptäckarglädje. Tid finns också att besöka Glassbåten och Europas längsta gångbro.

Schema för lägret kommer att meddelas inom kort.

Kostnad för kurs, kost och logi medlemmar: 1 000 kr/person i dubbelrum 1 200 kr /person i enkelrum. Assistenter betalar dubbelt pris.

Välkomna med er anmälan senast den 1 april till skane@rbu.se

Betalning till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

Läs mer om Valjevikens rehab och kursgård genom att klicka på länken nedan.

Valjeviken