Konduktiv pedagogik görs till en klassfråga!

Region Skåne tar bort möjligheten för personer med en cp-skada att träna konduktiv pedagogik och detta för att spara en miljon kronor.

Det är en hånande låg siffra i förhållande till hur många barn och familjer som träningen faktiskt hjälper. Träning som vi inte får via habiliteringen. Och heller aldrig kommer att få.

För det är ingen hemlighet att fler barn diagnostiseras med olika funktionsvariationer och där med behöver stöd och hjälp. Blickar vi mot väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin så tar det många många månader innan man får det där första mötet. Vi som tillhör barn- och ungdomshabiliteringen har så kallade ”team” runt våra barn, men en hel del professioner lyser jämt och ständigt med sin frånvaro.

Det är så många barn knutna till en och samma sjukgymnast att det är alldeles omöjligt att samtliga får någon träning. Majoriteten har inte ett enda träningspass inbokat. Det ska mätas rörlighet, gjutas ståskal och ortoser (skenor), samt provas ut hjälpmedel, så hur ska de någonsin hinna med att träna våra barn? Dessutom är det inte vad habiliteringen är till för: ”De ger mig bara hjälpmedel, tränar gör jag på Move & Walk”. Pojke med cp-skada, 8 år.

En gång om året har vi haft möjlighet att söka bidrag från regionen för att träna konduktiv pedagogik via Move & Walk. Om ansökan beviljas så får vårt barn intensiv träning i fyra veckor, sedan får vi vänta och förhoppningsvis träna året därpå igen.

Det finns dock inga garantier och samtidigt gäller detta endast för barn med en cp-diagnos. Om något borde regionen se över möjligheten att bredda det sistnämnda eftersom långt fler barn, med andra diagnoser kopplade till hjärnskador, hjälps av konduktiv pedagogik. Framstegen är oerhört stora för så många och kom då ihåg att våra barn står så långt ifrån vanlig idrott som det går att komma. Men med hjälp av konduktiv pedagogik har en del äldre barn klarat av att utöva viss sport så som ex. para-handboll.

Förutom det faktum att våra barn med omfattande funktionsnedsättningar inte kommer få den träning de så väl behöver och mår bra av, så kommer Region Skånes handlande även att leda till en katastrofal klassfråga: De barn vars föräldrar har råd att betala ur egen ficka får lov att träna, medan andra barn, vars föräldrar inte har samma ekonomiska möjlighet, inte heller kommer få den grundläggande rätten till så oerhört viktig träning tillgodosedd.

Tilläggas bör att de allra flesta av oss föräldrar till barn med olika funktionsvariationer både tvingas gå ner i arbetstid samt ta ut långt fler dagars tillfällig föräldrapenning än andra. Att betala nästan 30.000:- för en träningsperiod blir således totalt omöjligt.

Vården ska vara prestigelös och se till vårdtagarens behov. Vi är så många familjer som är både rädda, ledsna och panikslagna av vad som nu rycks ifrån våra barn.

Ett riksavtal möjliggör att vi söker oss till Göteborg och/eller Stockholm för att träna konduktiv pedagogik. Vem som då står för notan, med även resor och logi inräknat? Region Skåne såklart. Räkna med minst en dubblering av den kostanden som regionen tror sig kunna spara in!

I min värld är vår sons hälsa värt minst hundra miljoner kronor. Så de ca. 40 stycken som vill träna konduktiv pedagogik under ett år, skulle inte de vara värda ynka en miljon tillsammans?!

Vi på RBU Skåne uppmanar alla som fått ett nej till att träna år 2021 att ansöka om träning i förslagsvis Göteborg. Detta för påvisa för Region Skåne att de inte kommer spara in några pengar på våra barn. Med rådande läge till följd av pandemin ökar sannolikheten att träningen sker digitalt, men barnen får åtminstone behovet tillgodosett och kostnaden landar på Region Skåne. Ansökan sker enkelt via denna länk: https://movewalk.se/intensiv-traning-i-goteborg/

Nästa uppmaning är att alla som någon gång tränat med hjälp av konduktiv pedagogik på Move & Walk skriver ett personligt brev till ansvarig politiker Per Einarsson, (Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens ordförande), per.einarsson@skane.se

Vid frågor går det givetvis bra att höra av er till oss på RBU Skåne.