Kontakt

Adress
Skansvägen 5
Annegården
226 49 Lund

E-post
skane@rbu.se

Telefon
0706-14 25 25

Organisationsnr
843003-2261

Bankgiro
5426-7711

Medarbetare på kansliet

Christel Fält
Kanslist

Styrelsen

Natalie Eneke
Ordförande
Chavia Ali
Vice ordförande
Ellinor Bjurnemark
Kassör
Fatma Mansouri
Ledamot
Behnaz Mostafavi
Ledamot
Eda Skara
Ledamot
Mats Ahlström
Suppleant
Charlotte Hedendal
Suppleant
William Hedendal
Suppleant