Kontaktombud

Inom varje diagnosgrupp finns ett eller flera kontaktombud. Som förälder kan du ringa till ditt kontaktombud för att få råd och stöd eller bara prata.

Vill du bli kontaktombud för din diagnosgrupp? Hör i så fall av dig till vårt kansli så berättar vi mer om vad det innebär att vara kontaktombud.

ADHD-gruppen

Kontaktombuden inom ADHD-gruppen ordnar läger, tematräffar och annat för medlemmarna. Några av kontaktombuden vill inte bli uppringda angående privata frågor. Nedan ser du vem du kan ringa om du behöver prata. Det går också bra att ringa till kansliet vid behov.

Vakant

 

CP-gruppen

Kontaktombuden inom CP-gruppen ordnar läger, tematräffar och annat för medlemmarna. Inom CP-gruppen finns också ett speciellt kontaktombud för dig med förskolebarn som har en cp-skada – CP-mini.

Vakant

 

CP-gruppens mor- och farföräldragrupp

Flerhandikapp och övriga diagnoser

Har ni en sällsynt diagnos i familjen? RBU:s sällsynta diagnoser är muskelsjukdom, OI – Osteogenesis Imperfecta, Prader-Willis syndrom och ryggmärgsbråck. Centrum för Sällsynta Diagnoser startas upp vid universitetssjukhus i hela landet.

CSD Syd har sin bas vid Universitetssjukhuset i Lund. RBU Skåne har haft kontakt med CSD under hela uppstarts- och planeringsfasen och nu är man äntligen igång.

CSD:s ”…övergripande mål är att skapa förutsättningar för förbättrad vård och livssituation för individer och familjer där det finns en sällsynt diagnos.” RBU Skåne ser fram emot att samarbeta med CSD Syd och tillsammans hoppas vi kunna skapa nytta för våra sällsynta medlemmar.

Läs mer om CSD på www.sodrasjukvardsregionen.se/csd

CSD Syd är ett treårigt projekt placerat vid Universitetssjukhuset i Lund. Målet är att verksamheten ska bli permanent.

CSD Syd:s upptagningsområde är hela södra sjukvårdsregionen: Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halmstad, Laholm och Hylte kommuner i Halland.

RBU Skånes kontaktperson til CSD Syd är Ellinor Jönsson Bjurnemark. Kontakta henne på ellinorj.bjurnemark@gmail.com om ni har några frågor eller behöver prata.

 

Hydrocefalus

Vakant

 

Kortväxta

Vakant

 

Muskelgruppen

Vakant