Medlemsbladet

Här nedan kan du klicka för att läsa det nya medlemsbladet med aktiviteter för augusti-december 2024

Medlemsblad hösten 2024

 

Äldre medlemsblad

Medlemsblad Våren 2024

Datum för Cirkus och Voltige-lägret:   19-21 juli

Läs mer om lägret på: https://skane.rbu.se/kalender/cirkus-voltigelager-i-voxtorp/

Datum för syskonlägret på Sövde Äventyrscamp: 9-10 augusti
Läs mer om lägret på: https://skane.rbu.se/kalender/syskonlager-pa-sovde-aventyrscamp/

Datum för E-sport och para-handboll på Åhus Beach: 12-13 juli
Läs mer om e-sporten på: https://skane.rbu.se/kalender/e-sportdagar-pa-ahus-beach/

Medlemsblad Hösten 2023

Medlemsblad våren 2023

Medlemsblad hösten 2022

Medlemsblad våren 2022

Medlemsblad hösten 2021

Medlemsblad våren 2021

Medlemsblad hösten 2020

Medlemsblad våren 2020

Medlemsblad hösten 2019

Medlemsblad våren 2019

Medlemsblad hösten 2018

Medlemsblad våren 2018