×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERMusikterapi i höst! Anmäl intresse senast 18 augusti!

Publicerad: 03-jul-2019

Musikterapin kör igång någon gång under hösten. Vi har en ny musikterapeut på gång och kommer att erbjuda enskilda musikstunder på 30 minuter per gång vid åtta tillfällen. Tider kommer att meddelas på hemsidan och per e-post till deltagarna.

Några har anmält intresse till förra terminen och vi ber er göra en ny intresseanmälan om ni fortfarande är intresserade. Nya intresseanmälningar är också välkomna!

Anmäl ert intresse senast den 18 augusti till: skane@rbu.se

Kostnad: 800 kr per barn/ungdom till bankgiro 5426-7711 eller Swisha till 123 18 182 77

Våra musikstunder kan beskrivas på följande sätt:

– Musik och rörelse, lyssna och göra. Själv och tillsammans, på barnets initiativ och i dialog.

– På musikaktiviteterna fokuserar vi på barnens egna möjligheter att möta, uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust och glädje står i centrum och alla kan delta efter egen förmåga och behov, individuellt eller tillsammans med andra.

– Pedagogen använder sig av samspelsmodeller för att mötas i musiken där både barn, unga, föräldrar, syskon och andra i barnens närhet tillsammans får glädje av att uppleva musikens skapande och utvecklande kraft.