Musikträffar i vår! Intresseanmäl senast 14 januari

Det är osäkert om vi vågar hoppas på att kunna återuppta de fysiska musikträffarna
till våren och därför önskar vi att ni i er intresseanmälan meddelar oss om ni även
kan tänka er digitala träffar. Förmodligen kommer det vara musikern Tania Salazar
Påhlsson som håller i musikstunderna och blir det fysiska träffar så blir det på
Annegården i Lund.

Musiken har varit en stående aktivitet hos oss i många år eftersom det är något som
passar alla där deltagarna får spela och uppleva musik och sång utifrån sina egna
villkor, förutsättningar och förmåga. Vi har många barn/ungdomar som återkommer
varje år och som verkligen ser fram emot dessa musikstunder.

Sista dag för intresseanmälan: 14 januari
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: Fysiska träffar 10 ggr, 30 min enskilt alt. två i grupp,
totalt 1000 kr/deltagare.