Påverkansarbete

RBU Skåne verkar inom Skånes län. Främst arbetar vi med intressepolitiska frågor inom kommunerna i länet och landstinget. Det kommunala intressepolitiska arbetet bedrivs främst genom våra representanter i de kommunala funktionshinderråden. Landstingsfrågor bevakar vi bland annat genom att det sitter representanter från RBU i landstingets samarbetsråd där t.ex. vård, lokaltrafik, färdtjänst och annat som berör medlemmarna diskuteras och förbereds för beslut.

Just nu är huvudfrågan för oss att återupprätta LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vill du hjälpa till att påverka, skriva på listor, mejla en politiker? Klicka här!

 

Förutom det arbete som sker i organiserade råd och grupper arbetar vi med att driva frågor vi vill ha upp på dagordningen. Det sker till stor del via föreningens styrelse. Det kan vara frågor som inte är lokalt knutna, och inte passar in i ett funktionshinderråd, eller sådant som har en mer övergripande karaktär som hjälpmedel, tillgänglighet eller vård.

Riksförbundet driver det nationella intressepolitiska arbetet. RBU Skåne kan liksom övriga RBU-föreningar lämna förslag på frågor vi tycker förbundet ska driva och vi tar del av och lämnar synpunkter på olika remisser, skrivelser och annat som riksförbundet hanterar.

Har du tankar om vilka frågor du vill att föreningen ska driva? Kanske du till och med vill arbeta aktivt med intressepolitiska frågor? Oavsett vad – hör av dig till oss via skane@rbu.se eller ring 0706-14 25 25.