Om RBU Skåne

RBU Skåne är en ideell distriktsförening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder. Vi har ett riksförbund i Stockholm och totalt har RBU runt 10 000 medlemmar.

 RBU representerar följande diagnosgrupper:

  • ADHD
  • Cerebral pares (cp)
  • Flerfunktionsnedsättning
  • Hydrocefalus
  • Kortväxta
  • Muskelsjukdomar
  • OI
  • Plexusskada
  • Prader Willis Syndrom (PWS)
  • Ryggmärgsbråck

RBU verkar för att barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra, att alla ska få en bra habilitering, förskola, skola och fritid. I RBU kan vi träffas och känna gemenskap med andra, utbyta erfarenheter och tillsammans vara en kraft som påverkar utvecklingen för barn och ungdomar med rörelsehinder.

Alla medlemmar får dessutom tidningen Rörelse som ges ut av vårt Riksförbund samt har tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning. Läs mer på www.rbu.se.

De som önskar vara stödmedlemmar är naturligtvis också hjärtligt välkommen!