Blixtaktionen inför valet; Assistans är frihet!

BLIXTAKTIONEN I MALMÖ

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar(RBU), Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB), Neuroförbundet, A-Bas samt Samarbetsorganisationen för Malmö Independent Living (SMIL) anordnade gemensamt en blixtaktion söndagen den 2 september som blev väldigt lyckad!

Vi vill:
– Uppmana samtliga politiska partier att ta sitt ansvar för våra grundläggande mänskliga rättigheter, som tillgodoses genom LSS och personlig assistans
– Informera allmänheten om LSS och den betydelse lagstiftningen har för alla berörda
– Svara på frågor i övrigt avseende personliga assistans och LSS
Se till att våra medlemmar, anhöriga samt alla andra får känna trygghet inför framtiden

Under aktion framfördes tal av aktiva medlemmar från de olika förbunden.
Politiker var välkomna att på scen få en möjlighet att kommentera LSS och sin vision av hur den personliga assistansen kan tryggas i framtiden.

Se vår ordförande Giesela Anderholm Hanssons fantastiska tal på Facebook!