×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERDIGITAL UTBILDNING OM CEREBRAL PARES!

Publicerad: 27-mar-2018

– ÄR DU FÖRÄLDER OCH VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA?

Utvecklingsenheten inom barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne, är i uppstarten av att utveckla en digital utbildning om cerebral pares.
Utbildningen kommer vara tillgänglig för alla men främst rikta sig till föräldrar med barn med cerebral pares i åldern 0 – 17 år. Ett tydligt patientfokus ska genomsyra utbildningen vilket förhoppningsvis också kan leda till att utbildningen tilltalar barn och ungdomar som själv har cerebral pares.
Då föräldraperspektivet är viktigt söker vi 2-3 föräldrar som kan tänka sig att vara med i arbetsgruppen.

Uppdraget innebär att närvara vid uppstartsträff samt ev. någon mer träff under processen. Det innebär även att granska text, bilder och filmklipp.

Är du intresserad?

Var snäll och kontakta projektledare Malin Bergström på malin.c.bergstrom@skane.se senast den 27 april.