×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERFöreläsning; Om det rådande rättsläget kring assistansersättningen

Publicerad: 08-sep-2018

samt vad man kan få för hjälp i striden för sin eller anhörigas rättigheter hölls den 5/11 kl. 18.00

på Annegården i Lund.

Det var en gratis informationsträff i samarbete med Frösunda Omsorg.

Frösunda Omsorg har över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Våra juridiskt sakkunniga har expertkompetens inom lagstiftningen och vår jurist, Patrik Fries, informerade om:

  • Lagen om stöd och service (LSS), tillkomst, avsikt, personkrets och insatser.
  • Assistansersättning från Försäkringskassan (FK) enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).
  • Förutsättningar för att beviljas assistans enligt LSS eller SFB.
  • Vikten av styrkande intyg
  • Föräldraansvar
  • Utvecklingen inom assistansområdet, domar som påverkat bedömningen samt lagändringen 2018.
  • Frågestund.Har du som deltagare någon ytterligare fråga eller fundering du önskar att vi belyser under föreläsningen är du mer än välkommen att kontakta Jessica Green på 010-130 57 30 eller via jessica.green@frosunda.se.

Ni som inte kunde vara där men har frågor eller funderingar, kontakta Jessica Green enligt ovan!