Musik och Musikterapi intresseanmälan

I skrivande stund är de fysiska musikträffarna satta på paus, men vi önskar gärna få
in intresseanmälan från dem som vill vara med på musik när möjlighet ges.
Förhoppningen är att kunna återgå till den vanliga musiken, men det kan vara så att
det kommer att ordnas digitala musikträffar som alternativ. Tiden får utvisa hur det
blir.

2021 är det 10 år sedan RBU Skåne började erbjuda musikterapi och den har varit
till stor glädje för många barn och ungdomar. I musiken kan vi mötas, uttrycka oss
och spela på våra egna villkor! Det viktigaste är att musikterapin ska vara en
glädjefylld stund för barnet, men musikterapi kan även främja kommunikation,
förbättra motorik och koordination samt vara ett sätt att ge uttryck för sina känslor.

Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: Fysiska träffar 10 ggr, 30 min enskild eller 60 min grupp,
1000 kr/deltagare