Musikterapi i höst

Musikstunderna kör igång någon gång under hösten och
kommer att erbjuda enskild musik på 30 minuter per gång
vid tio tillfällen. Datum och tider kommer att meddelas på
hemsidan och per e-post till deltagarna.
Våra musikstunder kan beskrivas på följande sätt:
– Musik och rörelse, lyssna och göra. Själv och tillsammans,
på barnets initiativ och i dialog.
– På musikaktiviteterna fokuserar vi på barnens egna möjligheter att möta, uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust
och glädje står i centrum och alla kan delta efter egen förmåga och behov, individuellt eller tillsammans med andra.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 10 augusti
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: 1000 kr/deltagare