×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERVarma bad på Habo Gård

Publicerad: 27-jan-2018

Vi fortsätter att erbjuda alla medlemmar två fasta badtider i Habo Gårds
34-gradiga bassäng. Våra badtider vårterminen 2018 är tisdagar kl.
19.00-20.00 och lördagar kl. 15.00-16.00.

Badet kostar 60 kr/badtillfälle och faktura kommer att skickas i slutet av
terminen. Antalet personer i bassängen får vara högst åtta.
Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till
ronny.kammer@rbu.se. Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka.